نشریه انرژی ایران - هیات تحریریه
اعضای نشریه انرژی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

     
      مدیر مسئول:

 •  حمید چیت چیان

    
       سر دبیر:

 • محمودرضا حقی فام، استاد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه قدرت

       
      اعضای هیأت تحریریه (گروه دبیران):

 • محمودرضا حقی فام، استاد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه قدرت
 • شهرام جدید، استاد، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مهندسی برق، گروه قدرت
 • مهدی اشجعی، استاد، دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی مکانیک، گروه مکانیک
 • اصغر مشبکی اصفهانی، استاد، دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت بازرگانی
 • داوود منظور، دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده اقتصاد، گروه اقتصاد انرژی
 • سید محمد صادق ­زاده، دانشیار، دانشگاه شاهد، دانشکده فنی­ و­ مهندسی، گروه قدرت
 • حامد شکوری گنجوی، دانشیار، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده­ های فنی، گروه مهندسی صنایع
 • محمد صادق قاضی­ زاده، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق، گروه برنامه­ ریزی و بهره ­برداری سیستم­ های قدرت
 • عالیه کاظمی، دانشیار، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت صنعتی

      
      مشاورین علمی:

 • مجید فرمد
 • سیدمحمدرضا آیت ­الهی
 • محسن بختیار
 • مصطفی توانپور پاوه
 • ویدا ورهرامی

   
      مدیر داخلی و ویراستار:

 • اللهیار قاسمی

نشانی مطلب در وبگاه نشریه انرژی ایران :
http://necjournals.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب