نشریه انرژی ایران - اخبار نشریه
اطلاعیه مهم برای نویسندگان محترم مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نظر به مصوبه هیات تحریریه نشریه انرژی ایران بدینوسیله به اطلاع نویسندگان محترم می رساند: مقاله ارسالی به این نشریه باید در قالب ارائه شده ارسال گردد. بدیهی است افرادی که خارج از قالب تعریف شده مقاله خود را ارائه نمایند، مقاله آنها مورد ارزیابی و داوری قرار نخواهد گرفت. نحوه نگارش و ارسال مقالات از طریق سایت از منوی: برای نویسندگان(راهنمای نگارش مقاله) قابل دسترسی می باشد
نشانی مطلب در وبگاه نشریه انرژی ایران :
http://necjournals.ir/find.php?item=1.43.17.fa
برگشت به اصل مطلب