نشریه انرژی ایران - اخبار نشریه
قابل توجه نویسندگان محترم مقاله در شماره بهار 1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بدینوسیله به اطلاع نویسندگان محترمی که مقالات آنها  چاپ شده است می رساند درصورت نیاز، جهت دریافت فیزیکی نشریه در ساعات اداری با شماره تلفن 02188086945 حاصل فرمایند.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه انرژی ایران :
http://necjournals.ir/find.php?item=1.43.18.fa
برگشت به اصل مطلب