نشریه انرژی ایران - راهنمای نگارش مقاله
راهنمای تهیه مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها
راهنمای تهیه مقاله
  
الف) مشخصات مقالات ارسالی

 1. نویسندگان متعهد می شوند در تدوین مقاله خود کلیه قوانین کشور و اصول اخلاقی حرفه ای از جمله رعایت حقوق سازمان ها و مولفین و مصنفین موضوع مقررات کوپ (Committee on Publication Ethics (COPE را به طور کامل رعایت کرده اند. لازم به ذکر است اصالت علمی مقالات با استفاده از نرم افزارهای همانندجویی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.
 2. نویسنده مسوول می بایست فرم رعایت اخلاق حرفه ای  و حقوق مالکیت معنوی و فرم عدم تعارض منافع  در ذیل این صفحه را تکمیل و امضاء نماید و همزمان با مقاله بارگذاری نماید.
 3. مقالات ارسالی برای «نشریه انرژی ایران» نباید در هیچیک از نشریات داخلی به چاپ رسیده باشد و نباید همزمان برای سایر نشریات ارسال شود.
 4. در ارتباط با مقالات برگرفته از تحقیق، چنانچه تحقیق از منابع مالی سازمان محل خدمت محقق یا سازمان‌های دیگر اقتباس شده باشد، ذکر موضوع در انتهای مقاله در بخش سپاسگزاری ضروری است.
 5. به هیچ عنوان نباید مقاله ترجمه کار دیگران باشد، در غیر اینصورت پیگرد قانونی خواهد داشت.
 6. نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان می‌باید در صفحه اول، زیر عنوان مقاله نوشته شود. رتبه تخصصی یا دانشگاهی ، نشانی محل کار و پست الکترونیکی نویسندگان در ذیل نام و نام خانوادگی ایشان درج شود
 7.  عنوان مقاله باید با حروف سیاه و درشت در صفحه اول مقاله با قلم تیتر و سایز ۲۰ و عناوین دیگر مانند: چکیده، مقدمه، عناوین بخش‌های اصلی مقاله، نتیجه‌گیری، فهرست مراجع، فهرست علائم اختصاری واژگان کلیدی و سپاسگزاری به ترتیب با قلم یاقوت و سایز ۱۱ (درشت‌تر از متن) نوشته شود
 8. مطالب ارسالی می‌باید دارای اجزای اصلی یک مقاله باشد: چکیده (به زبان فارسی و انگلیسی)، واژه‌های کلیدی، مقدمه، مرور بر ادبیات و پیشینه تحقیق،  بخش‌های اصلی آزمایش و پژوهش، نتایج و تحلیل نتایج، نتیجه‌گیری، سپاسگزاری و منابع مورد استفاده. 
 9.  عنوان هر جدول در بالای آن و عنوان شکل‌ها و نمودارها در زیر آن درج شود. درج مرجع مورد استفاده در زیر نمودارها و شکل‌ها الزامی می‌باشد. بهترین جا برای نمودارها، جداول و شکل‌ها پس از اولین اشاره در متن مشخص می‌شود. در مقالات فارسی باید از اعداد و ارقام فارسی در شکل‌ها و نمودارهای هر جدول استفاده شود
 10. آحاد فیزیکی در کلیه مقالات می‌باید در سیستم متریک باشد و هر سیستم دیگری در صورت لزوم داخل پرانتز نوشته شود
 11.  فرمول‌ها و روابط ریاضی می‌باید از سمت چپ و از ابتدای سطر شروع شود و در سمت راست از سر سطر شماره‌گذاری شود
 12.  از به کاربردن واژه‌ها و اصطلاحات لاتین که دارای معادل مصطلح فارسی است، خودداری شود و در مورد نمادها از علائم استاندارد استفاده شود
 13.  در متن مقالات فارسی از به کار بردن اصطلاحات لاتین خودداری شود و معادل واژه‌ها به صورت زیرنویس در پانوشت صفحات ذکر شود.
 14.  منابع مورد استفاده در متن با درج نام نویسندگان به زبان فارسی (همراه با معادل لاتین آن ها در پاورقی) و درج تاریخ در مقابل آن مشخص شود
 ب) روش ارسال مقاله
 1. مقالات می‌باید در یک روی کاغذ و فاصله بین خطوط ۲/۱ سانتی‌متر، حداکثر در ۱۲ صفحه تک ستونی (۲۵ سطری با قلم میترا سایز ۱۲) تایپ شود و سپس با مراجعه به سایت فصلنامه و از طریق منوی ثبت نام نویسنده، مقاله ارسال شود.  ارسال فایل الکترونیک مقاله در محیط (Microsoft word) و همچنین به صورت pdf ضروری است.
 2. عنوان: عنوان مقاله حداکثر باید دارای ۸۰ کاراکتر و گویا و صریح باشد.
 3. چکیده: خلاصه‌ای از هدف و روش اصلی تحقیق و نتایج کلی حاصل از آن در حداقل ۱۵۰ کلمه و حداکثر ۲۰۰ کلمه به دو زبان فارسی و انگلیسی آورده شود. متن چکیده انگلیسی می‌باید دقیقا با چکیده فارسی مطابقت داشته باشد. 
 4. واژه‌های کلیدی: ‌حداکثر شش واژه کلیدی، در انتهای چکیده فارسی و انگلیسی آورده شود. 
 5. مقدمه: مروری بر کارهای انجام یافته توسط پژوهشگران دیگر در همان زمینه، با ذکر مأخذ و ساختار مطالب ارائه شده در مقاله است. مقدمه، درآمد متن اصلی است.
 6. روش تحقیق و آزمایش: شرح کامل روش تحقیق و نحوه آزمایش‌های انجام شده همراه با جداول، شکل‌ها و توضیحات مربوط به آن است.
 7. نتایج و تحلیل نتایج: خلاصه‌ای از نتایج حاصل از تحقیقات و آزمایش‌های انجام شده و بحث بر روی نتایج با تأکید بر یافته‌های جدید، نتیجه‌گیری و جمع‌بندی نتایج بدست آمده است. نتیجه‌گیری می‌تواند به صورت بخشی مجزا آورده شود.
 8. سپاسگزاری: نویسنده می‌تواند به قراردادهای تحقیقاتی که مقاله در قالب آن تهیه شده است و افرادی که به او کمک کرده‌اند در این قسمت اشاره کند.
 9. پی نوشت‌ها: کلیه پی‌نوشته‌ها با شماره‌ای که در متن استفاده شده است از شماره ۱ قبل از منابع مورد استفاده شماره‌گذاری شود.
 10. مراجع: کلیه منابع مورد استفاده از پژوهشگران دیگر می‌باید در متن مقاله با ذکر نام نویسنده و همکاران به زبان اصلی و با درج تاریخ چاپ در مقابل آن مشخص و فهرست آن در انتهای مقاله به ترتیب حروف الفبا آورده شود. اگر متن مقاله مرجع، دو نویسنده داشته باشد، بین آنها کلمه "و" (در انگلیسی and) گذاشته می‌شود و اگر بیش از دو نویسنده داشته باشد، کلمه همکاران در فارسی و در انگلیسی et al.  نوشته شود. اگر منبع مورد استفاده مجله باشد، از روش زیر استفاده شود: 
 •  رحیمی، غلامعلی، (۱۳۸۵)، " تأثیر قیمت بر توسعه انرژی های تجدید پذیر"، نشریه انرژی ایران، سال دهم، شماره ۲۶، صفحه ۲۹. 
 •  Linnhoff, B. and Ahmad, S. (۱۹۸۹), "Optimal Synthesis of Energy Management Systems", TASME (j.Eng.Rcs.Tech), No. ۳. pp. ۱۲۱-۱۳          
 •  اگر منبع کتاب باشد، از روش زیر استفاده شود.
 •  سلیمانی، محمد، (۱۳۷۵)، اصول رادار، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.     
 • .Linnhoff, B. et al. (۱۹۸۸), User Guide on Process Integration for the Efficient Use of Energy, Prentice Hall, New York 

قالب ارائه شده برای متن کامل مقاله به زبان فارسی

تمپلیت چکیده انگلیسی 

تعدنامه نویسندگان مبنی بر رعایت اخلاق حرفه ای و حقوق مالکیت معنوی

تعهد نامه عدم تعارض منافع 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه انرژی ایران :
http://necjournals.ir/find.php?item=1.48.12.fa
برگشت به اصل مطلب